Czym jest marketing internetowy?

Nowoczesne, wciąż rozwijające się technologie informacyjno-komunikacyjne znalazły stałe miejsce nie tylko w w życiu przeciętnego człowieka, ale także w działalności przedsiębiorstw. Dzisiaj nikt z nas nie potrafi wyobrazić sobie życia bez Internetu, a biznes bez niego nie ma szans na rozwój. Współcześnie obowiązkowe jest posiadanie przez firmy własnych stron www, prowadzenie kampanii reklamowych w sieci oraz stały kontakt mailowy z klientami.
Aby przedsiębiorstwo miało szanse w ogóle pojawić się w Internecie i być tam widoczne dla ewentualnych klientów, niezbędne jest wykonanie szeregu działań i zabiegów. Wszystkie te działania łączy wspólna nazwa: marketing internetowy.
Marketing internetowy skupia się w głównej mierze na badaniu potrzeb klienta, który poprzez wpisanie w wyszukiwarce internetowej określonego zapytania informuje o swoich preferencjach i oczekiwaniach. Za pomocą wyszukiwarki trafia na witryny internetowe produktów i usług, które są w stanie najpełniej zaspokoić jego potrzeby. Ogromna część sfinalizowanych transakcji handlowych ma swój początek w wyszukiwarce internetowej.
Kluczem do zjednania sobie jak największej liczby klientów w sieci jest posiadanie funkcjonalnej i bogatej treściowo strony internetowej. Strony internetowe przedsiębiorstw zorientowanych na sprzedaż towarów i usług przez Internet powinny być zoptymalizowane pod kontem SEO oraz zbudowane na nowoczesnym oprogramowaniu, a także wyróżniać się przejrzystością oraz dobrym i szybkim hostingiem.
Posiadanie profesjonalnej strony www to jednak nie wszystko. Samo jej stworzenie jest bezużyteczne, jeśli hipotetyczni klienci nie będą w stanie na nią trafić. Aby była ona widoczna w sieci konieczne jest podjęcie wielu działań służących jej wypozycjonowaniu, czyli ukazaniu się w pierwszych wynikach wyszukiwarki. Do działań tych należą: linki sponsorowane, reklama kontekstowa, pozycjonowanie w wynikach wyszukiwarki i mapkach Google. W zależności od aktualnej pozycji strony w sieci i efektów jakie przedsiębiorstwo chce osiągnąć, należy wybrać odpowiednie narzędzie pozycjonowania.

Wyjątkową właściwością Internetu, bardzo cenną z punktu widzenia marketingu, jest łatwość gromadzenia informacji oraz szybka komunikacja, co pozwala otworzyć się firmie na nowych klientów, do których jej oferta wcześniej nie mogła dotrzeć. W odróżnieniu od prasy, radia czy telewizji, Internet daje możliwość bezpośredniego kontaktu z klientem, co pozwala nie tylko na zapoznanie się z kompletną ofertą firmy, ale także na złożenie zamówienia i dokonanie płatności elektronicznej. Bardzo ważną rzeczą jest także dbałość o wiarygodność przedsiębiorstwa w cyberprzestrzeni, co oznacza szybką reakcję na zapytania klientów, bieżącą aktualizację strony oraz przedstawianie oferty zgodnej z rzeczywistością. W budowaniu zaufania do marki wśród użytkowników Internetu bardzo przydatne okazały się popularne od kilku lat portale społecznościowe. Wyróżniają się one głównie dużym zasięgiem i oferują dostęp do informacji na temat użytkowników jak np. wiek, zainteresowania itp. Na tego typu portalach firma ma możliwość utworzenia własnego profilu, gdzie może umieszczać informacje na temat swojej działalności, linki do oferowanych produktów lub usług, spotów reklamowych i tym podobne. Każdy użytkownik może przyłączyć sie do profilu przedsiębiorstwa i śledzić jego ofertę oraz działalność. Ciekawe jest to, że utworzenie profilu na portalu społecznościowym jest bezpłatne, co oznacza, że firma nie ponosi żadnych kosztów za przyciąganie w ten sposób potencjalnych klientów.

W dobrze prosperujących i rozwijających się przedsiębiorstwach często obligatoryjne staje się wprowadzenie kilku programów informatycznych, których zadaniem jest wsparcie zatrudnionych tam pracowników i usystematyzowanie pracy. Mogą to być systemy do prowadzenia księgowości, do obsługi magazynu itp. Wszystkie te oprogramowania zazwyczaj są odmienne i posiadają rozmaite funkcje. Aby wszystkie one mogły ze sobą współpracować i korzystać np. z tej samej bazy danych bądź wymieniać się danymi nieodzowna jest integracja systemów informatycznych. Należy zaznaczyć, że nie wszystkie programy pozwalają na zintegrowanie ich z innymi systemami, ale ogromna większość tak. Wszystko zależy od programów, na których pracuje firma. Integrację systemów można podzielić na jednostronną i dwustronną. Mając do czynienia z bardzo skomplikowanymi programami informatycznymi stosuje się integrację jednostronną. Dane płyną wtedy z jednego programu, który wysyła dane, do drugiego, który je odbiera. Czynność powrotna nie jest możliwa, jednak taki rodzaj integracji dla rzeszy firm jest wystarczający. Integracja dwustronna to całkowite połączenie systemów informatycznych. Dane mogą wtedy przepływać we wszystkich kierunkach, a funkcjonalność połączonych systemów wielokrotnie wzrasta. Przedsiębiorstwo przed dokonaniem wyboru co do rodzaju połączenia musi wziąć pod uwagę kilka czynników. Pierwszym jest koszt wykonania połączenia, kolejnym – funkcjonalność zastosowanego rozwiązania, ostatnim – możliwości jakie daje posiadane oprogramowanie. Bez względu na wybór rodzaju integracji, daje ona mnóstwo korzyści, które można dostrzec w bardzo krótkim czasie.
W ostatnich latach świadomość konieczności posiadania dobrej reprezentacji w sieci wśród posiadaczy firm znacząco wzrosła. Wzrasta także poziom ich informatyzacji i zastosowania nowoczesnych technologii systemowych i informatycznych. To gigantyczna zmiana dla przedsiębiorstw, ale także nieograniczone możliwości, które mogą udynamicznić rozwój firm i wygenerować ogromne obroty.