Nie otrzymałeś PITu-11? Pobierz PITy program i rozlicz się

Po zaopatrzeniu się w PITy program dużo łatwiej nam będzie rozliczyć się z uzyskanych dochodów za miniony rok. Zbieramy wszystkie potrzebne nam dokumenty dotyczące pobranych i odprowadzonych zaliczek na podatek, potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz dotyczące przysługujących nam ulg.

Na rozliczenie podatkowe mamy czas tylko do 30 kwietnia roku. Płatnicy do końca lutego każdego roku mają obowiązek przekazać podatnikom i właściwym urzędom skarbowym imienną informację o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek w formularzu PIT-11. Mogą to też zrobić wcześniej jeśli w trakcie roku ustał stosunek pracy.

PIT 2018 Program do rozliczenia PIT pomoże nam ułatwić dalszą pracę. Posiada on wiele zalet dzięki, którym wypełnienie zeznania podatkowego staje się szybsze, prostsze i poprawne. Jest łatwy i prosty w obsłudze. Posiada specjalistyczny kreator, który prowadzi użytkownika krok po kroku przez cały proces wypełniania zeznania. Większość komórek jest wypełniana automatycznie. Profesjonalny kalkulator systemu sam dokonuje obliczeń. Obecnie do rozliczenia zdalnego nie jest już potrzebny kosztowny kwalifikowany podpis elektroniczny. Zamiast podpisu elektronicznego dla każdego z podatników generowany jest specjalny numer referencyjny. Powstaje on na podstawie danych takich jak: NIP, imię, nazwisko i data urodzenia, oraz co ważne – kwota przychodu z zeznania za poprzedni rok.

Elektroniczne rozliczenie PIT ze względu na swoją prostotę i wygodę staje się coraz popularniejszą formą rozliczeń wśród podatników. Ale co w przypadku, gdy nagle okazuje się, że od pracodawcy nie otrzymaliśmy tak ważnego dokumentu jakim jest PIT -11. Przede wszystkim należy sprawdzić, czy podatnik w ogóle powinien otrzymać informację roczną, ponieważ jeśli zarobione kwoty były bardzo niskie i nie podlegały opodatkowaniu wówczas takiej informacji nie dostaniemy.

Podatnik, który nie otrzyma od swojego pracodawcy (płatnika) takiej informacji, powinien jak najszybciej się z nim skontaktować by wyjaśnić zaistniałą sytuację. Jeżeli mimo to pracodawca nadal będzie się ociągał z przekazaniem PIT-u, można wysłać do pracodawcy pismo ponaglające. W piśmie tym należy wskazać, iż zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, deklarację tę powinien on przekazać podatnikowi do końca lutego (za niedopełnienie tego obowiązku płatnikowi grozi odpowiedzialność z kodeksu karnego skarbowego). Kopię pisma można przesłać także do urzędu skarbowego.

Jeśli nadal płatnik ociąga się z przekazaniem nam należnego dokumentu, a zbliża się już koniec okresu rozliczeniowego, należy sporządzić roczne rozliczenie podatkowe na podstawie własnych danych i wykazać w nim osiągnięte przez siebie dochody w takim zakresie, w jakim jest to możliwe. Pomocne tutaj mogą być odcinki z wypłaty otrzymywane od pracodawcy, w których są informacje o wysokości wynagrodzenia brutto, wynagrodzenia do wypłaty, zastosowanych kosztach uzyskania przychodu, a także o wysokości pobranych i odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy. Potrzebne mogą być także formularze ZUS RMUA, na których znajdziemy informacje dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Kiedy już uporamy się z uporządkowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów możemy przystąpić do wypełniania zeznania podatkowego. Pamiętajmy, że brak PITu-11 od płatnika nie zwalnia podatnika z obowiązku rozliczenia się z uzyskanych dochodów. Wówczas do zeznania podatkowego należy załączyć pismo wyjaśniające, że podatnik nie otrzymał od płatnika informacji PIT-11, a zeznanie wypełnił według posiadanych dokumentów i najlepszej swojej wiedzy jaką posiadał.