Potrzebujesz niezawodnego programu do tworzenia JPK?

Od pewnego czasu wśród przedsiębiorców dość głośno jest  o Jednolitym Pliku Kontrolnym zwanym JPK. Wciąż powstają  pytania, których przedsiębiorstw JPK dotyczy i od kiedy obowiązuje. Jednolity Plik Kontrolny jest  zbiorem danych księgowych, posiadających ustandaryzowaną  strukturę i format, stworzony w oparciu o programy do prowadzenia księgowości. Tworzy się go poprzez  eksport danych, zawierających informacje o operacjach gospodarczych wykonanych  w danym przedziale czasowym. Buduje  się go w formacie XML, umożliwiającym   jego łatwe przetwarzanie. JPK to więc  nic innego jak dodatkowa ewidencja gromadząca i porządkująca dane według  wyznaczonego systemu.  Struktury te obejmują : księgi rachunkowe – JPK KR,  wyciąg bankowy – JPK WB, magazyn – JPK MAG, ewidencję zakupu i sprzedaży VAT – JPK VAT, faktury VAT – JPK FA, podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK PKPIR, ewidencja przychodów – JPK EWP. Przekazywanie danych w postaci elektronicznej na  wezwanie organów Kontroli Administracji Skarbowej odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zapewniających bezpieczeństwo, wiarygodność i  niepodważalność  danych zawartych w księgach. Dotychczas  obowiązujące przepisy nie  definiowały  dokładnej formy przekazywania danych organom kontroli skarbowej.  Informacje udostępniano w formie elektronicznej, ale w różnych formatach, co uniemożliwiało ich porównywania  i zestawiania.   Komplikowało  to pracę urzędnikom i  absorbowało ogromną ilość czasu. Rozwiązaniem tego problemu  stał się właśnie Jednolity Plik Kontrolny.

Jego podstawowym  zadaniem  jest  ujednolicenie sposobu przekazywania danych, co  umożliwi skrócenie czasu kontroli oraz obniżenie kosztów. W większości  przypadków przekazanie pliku będzie wiązało się z dokonaniem czynności sprawdzających, po których kontrola u podatnika nie będzie konieczna.  Dostęp  organów administracji skarbowej do uporządkowanych   danych pozwoli na  sprawne wyszukanie błędów, co daje szansę na  sprawne przeciwdziałanie wyłudzeniom podatku VAT czy unikaniu opodatkowania. Dodatkową korzyścią jest ujednolicenie procedur kontrolnych i sprawdzających, co  da szansę   efektywniej   zarządzać zespołami wykonującymi czynności kontrolne.  Aby JPK spełnił swoje zadanie,  do nowych wymogów  muszą dostosować się wszyscy przedsiębiorcy.  Wszelkie  oprogramowania  księgowe w firmie muszą  posiadać możliwość eksportu danych dotyczących wszelkich  operacji księgowych w danym okresie.  Przedsiębiorstwa zobligowane  są  do przekazywania plików JPK na żądanie organów podatkowych w jednym z dwóch terminów: od 1 lipca 2016 r. – duże podmioty, od lipca 2018 r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Bezwzględny obowiązek comiesięcznego przesyłania JPK organom kontroli skarbowej mają przedsiębiorcy prowadzący ewidencję zakupu i sprzedaży VAT. Od 1 lipca 2016 roku zobowiązane są do tego duże podmioty, od 1 stycznia 2017 – małe i średnie, natomiast od 1 stycznia 2018 – mikro przedsiębiorcy.  O tym czy dana firma  jest dużym, średnim, małym, czy mikro przedsiębiorstwem decyduje średnia liczba zatrudnionych w danym roku pracowników, roczny obrót netto ze sprzedaży oraz suma aktywów bilansu. Te trzy parametry określa się na podstawie dwóch ostatnich lat działalności. Aby sprostać wymogom wynikającym z nowych przepisów  najłatwiej byłoby zaopatrzyć   się w program umożliwiający łączenie JPK pochodzących z różnych miejsc i dowolnych systemów księgowych lub sprzedażowych oraz przesyłanie go w formie elektronicznej organom podatkowym .    Takim właśnie programem jest JPK Link stworzony przez Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT. Program JPK Link, połączy różne bazy w jeden plik JPK, w którym każdy dokument będzie wykazany w osobnej pozycji. Warunek jest jeden – wszystkie programy księgowe, w których  tworzone  są te dokumenty muszą mieć  możliwość utworzenia pliku JPK w aktualnej strukturze XML określonej przez ministerstwo finansów.  Program obsługuje także plik JPK VAT, którego comiesięczna wysyłka jest obecnie obowiązkiem większości przedsiębiorców. Dodawanie plików źródłowych w programie JPK Link jest  niezwykle proste.  Umożliwia on scalanie plików JPK w module Scal JPK. Użytkownik  oznacza, gdzie znajdują się te pliki (na dysku, na pendrive, w zasobach sieciowych itd.), a następnie przeciąga je na pulpit programu lub korzysta z funkcji Dodaj.  Dołączenie plików do programu bądź łączenie JPK nie powoduje żadnej ingerencji  w te pliki. Pozostają one w swojej lokalizacji  w niezmienionej formie.  Program JPK Link™ odnotowuje  jedynie ich położenie.

W programie JPK Link™ możesz  bez problemu zweryfikować,  czy pliki otrzymane z różnych systemów, pochodzące od różnych producentów i utworzone w różnych lokalizacjach są  bezbłędne.  Jeśli weryfikacja  poszczególnych plików i całej Grupy przebiegła pomyślnie,  wtedy za pomocą funkcji Scal można rozpocząć scalanie Grupy. Po chwili pojawi się  komunikat poświadczający  o prawidłowo przygotowanym złączonym pliku i można  rozpocząć jego wysyłkę. Cały proces tworzenia jednego pliku JPK i jego wysyłki odbywa się w kilku   łatwych krokach: wskazanie plików JPK,  weryfikacja plików, scalanie plików, podpisanie scalonego pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wysłanie scalonego pliku, pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). Program JPK Link jest  przeznaczony  dla jednostek budżetowych, firm wielooddziałowych i biur rachunkowych. Do obsługi programu jest wymagany  system Windows 7 lub wyższy. JPK Link to program wszechstronny  i godny polecenia. Każdy przedsiębiorca z pewnością będzie  usatysfakcjonowany użytkując go.