Sprzedaż blokad parkingowych i znaków drogowych

W Polsce z każdym kolejnym rokiem rośnie liczba nowych posiadaczy prawa jazdy. Większość nastolatków z niecierpliwością oczekuje na ukończenie osiemnastu lat, aby wreszcie móc przystąpić do egzaminu i otrzymać upragniony dokument. Nie można się temu dziwić, gdyż posiadanie prawa jazdy daje poczucie niezależności, wolności, nie wspominając o wygodzie. Wystarczy odpalić silnik i można wyruszyć dokądkolwiek się zechce. Niestety niektórym kierowcom brakuje wyobraźni, a statystyki wypadków drogowych są zatrważające. Częstą ich przyczyną, pomijając oczywiście prowadzenie po alkoholu i zbyt szybką jazdę, jest niestosowanie się do znaków drogowych. Zdarza się niezwykle często, że w naszych miejscach zamieszkania jeździmy „na pamięć”, zupełnie nie zwracając uwagi na znaki drogowe. Dobrze wiemy, gdzie są drogi z pierwszeństwem, które ulice są jednokierunkowe, gdzie  musimy obowiązkowo skręcić, gdzie jest zakaz wjazdu. Nasze logiczne myślenie jeszcze bardziej  ograniczają coraz popularniejsze bezkolizyjne skrzyżowania, wyposażone w system inteligentnej sygnalizacji drogowej. Trudności zaczynają  się w momencie, gdy zmienia się organizacja ruchu lub w czasie zatrzymania dopływu prądu. W chwili, w której zaprzestaje działania połowa sygnalizatorów w mieście, wielu kierowców ogarnia amok. Nagle okazuje się, że należy spojrzeć na znaki i w przepisowy sposób pokonać skrzyżowanie, co nie dla wszystkich jest takie jasne i łatwe.

W wielkich miastach na ogromnych skrzyżowaniach sprawy mają się jeszcze gorzej. Niestety problem stanowią nie tylko nierozsądni kierowcy, ale również nieczytelne oznakowanie ulic. Mnóstwo jest w Polsce miejsc, gdzie na 200 metrach drogi postawiono kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt znaków. Czytelność i przejrzystość oznakowania utrudniają także jaskrawe i kolorowe reklamy oraz billboardy. Do powstawania wypadków i kolizji drogowych przyczyniają się także przypadki (aczkolwiek rzadkie) nieprawidłowego oznakowania dróg przez ich zarządców.  Polskie prawo rozróżnia cztery kategorie dróg: autostrady i drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe oraz drogi gminne. Podmiotami odpowiedzialnymi za ich utrzymanie w stanie dającym możliwość bezpiecznego korzystania oraz prawidłowe oznakowanie są odpowiednio: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, samorząd województwa, powiatu i gminy. Oprócz wymienionych wyżej istnieje jeszcze jeden rodzaj dróg – są to drogi wewnętrzne. Za ich utrzymanie i oznakowanie są odpowiedzialni właściciele terenu, na którym się one znajdują.


Rozróżniamy dwa rodzaje oznakowania drogi: pionowe i poziome. Do oznakowania pionowego zaliczają się znaki drogowe i lustra drogowe. Zadaniem znaków jest nakazanie lub zakazanie pewnych zachowań użytkownikowi drogi oraz informowanie o sytuacji na danym odcinku drogi, a także o możliwości wystąpienia potencjalnego niebezpieczeństwa. Znaki nie mogą znajdować się w pierwszym lepszym miejscu. Ich lokalizacja musi bezwzględnie wynikać z obiektywnych potrzeb występujących na danym fragmencie drogi. Ponadto potrzeby te muszą wynikać z sytuacji występujących w rzeczywistości, a nie potencjalnych lub przyszłych. Oznakowanie musi być odpowiednie w stosunku do sytuacji na drodze, a znaki o nieaktualnej treści powinny być szybko usunięte przez zarządcę drogi. Oprócz obowiązku prawidłowego ustawiania znaków na drogach, zarządca jest zobowiązany do zapewnienia widoczności tych znaków, gwarantującej użytkownikom drogi możliwość odpowiednio wczesnego ich zauważenia. Stan techniczny znaków musi być bardzo dobry, aby przekaz na nich zamieszczony był dla wszystkich jasny i czytelny.
Oznakowanie poziome to oznakowanie umieszczone na nawierzchni drogi. W tym przypadku również występuje obowiązek aktualności oznakowania w stosunku do sytuacji na drodze. Największym problemem w tego typu oznakowaniu jest jego słaba widoczność i szybkie ścieranie się. Dotyczy to przede wszystkim przejść dla pieszych, linii dzielącej jezdnię na pasy ruchu, a także linii krawędziowych drogi. Nieprawidłowości w tego typu oznakowaniu jest dużo mniej niż w oznakowaniu pionowym, jednak ważne jest, aby zarządca drogi zadbał o jego widoczność i czytelność także podczas kiepskich warunków atmosferycznych.
Chcąc utrzymać właściwy poziom bezpieczeństwa na zarządzanych przez siebie drogach, ich administratorzy mają obowiązek na bieżąco wymieniać nieczytelne bądź zniszczone znaki drogowe. Wiąże się to z koniecznością ich zakupu w sprawdzonych sklepach, gdzie sprzedaje się poprawnie wykonane, solidne i czytelne znaki drogowe. Sklep, który oferuje tego typu produkty to EcoRail-Garden Kolejowe Znaki Drogowe Tarcze i Wskaźniki z Woli Rzędzińskiej koło Tarnowa. Firma oferuje nie tylko sprzedaż znaków drogowych, ale także blokady parkingowe, lustra drogowe, lustra sklepowe, lustra sferyczne oraz lustra kuliste. Oferta firmy jest przedstawiona na stronie prowadzonego przez nią sklepu internetowego www.e-znaki.pl. Firmę cechuje niezawodność, terminowość, a także świetna opinia w branży drogowej. Każdy znak drogowy czy blokada parkingowa, to produkty wysokiej jakości. W ofercie sklepu ponadto widnieje sprzedaż luster drogowych i sklepowych, a asortyment jest na bieżąco wzbogacany o nowe produkty. To całościowa oferta dla wszystkich zarządców dróg.